Uzdatnianie wody

Keno™chlor 100
Środek dezynfekujący do wody pitnej
  • Środek dezynfekujący do odkażania wody pitnej dla ludzi i zwierząt na bazie podchlorynu sodu
Keno™cid 2100 15%
Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP i wody technologicznej
  • Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP
  • na bazie kwasu nadoctowego (15%) i nadtlenku wodoru Silny utleniacz
  • do dezynfekcji wody technologicznej i pitnej
Keno™cid 2100 5%
Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP
  • Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP
  • na bazie kwasu nadoctowego (5%) i nadtlenku wodoru
  • Silny utleniacz
  •  
  •