Keno™cid 2100 5%

  • Keno™cid 2100 5%
Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP
  • Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP
  • na bazie kwasu nadoctowego (5%) i nadtlenku wodoru
  • Silny utleniacz

Available packages: 10 kg 25 kg 220 kg 1000 kg dw 1100 kg dw

Dostępność: Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą CID LINES.