KOLEJNE WYZWANIE DLA GOSPODARST…

Aby skutecznie kontrolować ogniska choroby, a tym samym ograniczyć stosowanie antybiotyków, konieczne jest zminimalizowanie narażenia na chorobę (zredukowanie zarażenia) oraz zmaksymalizowanie odporności (zwiększenie ochrony).

  • ↓ Zminimalizuj możliwość zarażenia dzięki ścisłemu zarządzaniu bioasekuracją.

  • ↑ Zmaksymalizuj odporność poprzez zarządzanie laktacją i właściwe odżywianie na każdym etapie.

Całościowe i kompleksowe podejście do zrozumienia epidemiologii i zapobiegania poważnym czynnikom zakaźnym, prowadzi do zmniejszenia stosowania antybiotyków.

biosecurity

 

Cleaning and disinfecting lies at the base of keeping out pathogens and is seen as one of the most important things for your herd management. Through well identified immunity boosters, we give the animals the support and aid to endure and fight the attack that might still occur in a wellbalanced environment without using antimicrobials. 

CID LINES, an Ecolab company, is your partner to carry out biosecurity and hygiene plan on your farm by offering plenty of working tools and expertise.

 

Biocheck.Ugent®: A risk-based scoring system to evaluate the quality of biosecurity on your herd. Complete the scientific and independent questionnaire and receive valuable feedback: an overall score of biosecurity on your farm and a detailed report summarizing your performance. As CID LINES, an Ecolab company, partner you will receive individual and very useful farm-specific advice. We want to offer valuable guidance to improve the implementation of biosecurity on your farm. 

biocheck gent