Horticulture

Zarządzanie higieną przyczynia się do zrównoważonego rozwoju ogrodnictwa

Od zarania dziejów ludzkości, człowiek był zależny od roślin, które dawały mu pożywienie i schronienie, które działały jak filtry środowiskowe i poprawiały jakość jego życia. Bez roślin nie byłoby życia. Pozytywne połączenie nauki o roślinach oraz ich artystycznych i praktycznych zastosowań w celu uzyskania korzyści społecznych nazywamy ogrodnictwem. Ogrodnictwo obejmuje hodowlę roślin, owoców i warzyw, grzybów oraz uprawy szklarniowe.

Firma CID LINES, an Ecolab company, oferuje pełen zakres wysoce skutecznych produktów do czyszczenia i dezynfekcji szklarni, pieczarkarni i nie tylko.