Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Horticulture

Zarządzanie higieną przyczynia się do zrównoważonego rozwoju ogrodnictwa

Od zarania dziejów ludzkości, człowiek był zależny od roślin, które dawały mu pożywienie i schronienie, które działały jak filtry środowiskowe i poprawiały jakość jego życia. Bez roślin nie byłoby życia. Pozytywne połączenie nauki o roślinach oraz ich artystycznych i praktycznych zastosowań w celu uzyskania korzyści społecznych nazywamy ogrodnictwem. Ogrodnictwo obejmuje hodowlę roślin, owoców i warzyw, grzybów oraz uprawy szklarniowe.

Firma CID LINES, an Ecolab company, oferuje pełen zakres wysoce skutecznych produktów do czyszczenia i dezynfekcji szklarni, pieczarkarni i nie tylko.