Szklarnia

Zrywanie liści, owoców i kwiatów z roślin należy prowadzić uważnie, ponieważ dotykając roślin możemy doprowadzić do ich zarażenia szeregiem różnych chorób. Zaleca się, by rolnicy zaczynali pracę na polach, gdzie plony mają najmniej chorób i by posuwali się w kierunku pól, na których rośliny mogą być zarażone chorobami, ponieważ taki sposób pracy ograniczy przenoszenie chorób z pól zainfekowanych chorobami na te ze zdrowymi roślinami.

Z tego samego powodu w zainfekowanej szklarni lub na zainfekowanym polu należy pracować zawsze na końcu dnia, a nie na początku. Patogeny można przenieść rękoma, narzędziami i przez ubranie, w ten sposób prowadząc do rozprzestrzeniania się chorób. Jeśli to tylko możliwe na każdym polu należy zakładać rękawice, ubrania robocze i buty jednorazowego użytku.

Najbardziej efektywnym sposobem redukcji chorób przenoszonych z jednej rośliny na drugą jest oczyszczenie i dezynfekcja części strukturalnych między nasadzeniami. By efektywnie wyczyścić należy:

  • usunąć cały materiał biologiczny (rośliny, glebę, algi itp.)
     
  • odkamienić i spłukać, z zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych usuwających patogeny, rury i węże doprowadzające wodę
     
  • zmyć i spłukać środkami dezynfekcyjnymi wszystkie powierzchnie

 

Discover our products