Przechowywanie

 

Niezmiernie ważne jest, by czyścić i dezynfekować powierzchnie, które mają kontakt z żywnością oraz pojemniki, w których przechowywane są warzywa i owoce. By uzyskać skuteczny poziom odkażania, procedura czyszczenia musi obejmować stosowanie środków dezynfekcyjnych. W zależności od szczególnych potrzeb w danym obiekcie można wybrać różne środki czyszczące i odkażające.

Roztwory do czyszczenia i odkażania należy sporządzać z wodą pitną (wodą, która jest zdatna do picia). Należy zwracać uwagę na twardość wody, ponieważ może ona wpływać na skuteczność odkażania.
 

 

 

 

 

Należy przestrzegać następującego porządku:

1. Spłukać

2. Wyczyścić

3. Spłukać

4. Zdezynfekować

 

discover our products