Keno™cid 2100 15%

  • Keno™cid 2100 15%
Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP i wody technologicznej
  • Kwasowy środek dezynfekcyjny do systemów CIP
  • na bazie kwasu nadoctowego (15%) i nadtlenku wodoru Silny utleniacz
  • do dezynfekcji wody technologicznej i pitnej

Available packages: 25 kg 220 kg 1100 kg

Dostępność: Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą CID LINES.