Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Transport

 

Produkcja mięsa drobiowego to branża wymagająca transportu kołowego, dlatego ważne jest, by odjeżdżające i przyjeżdżające pojazdy (nowy tabor, odchody, pasza, transport do rzeźni, odwiedzający..) były bez wyjątku dezynfekowane. System natryskiwania ciężarówek jest idealny, ale na poziomie gospodarstwa rolnego wystarczy, by ktoś ręcznie zdezynfekował ciężarówkę 0,5 % roztworem Virocid®.

 

Po odbiorze padliny, zaleca się dokładne wyczyszczenie i zdezynfekowanie miejsca jej przechowywania. Dla własnej higieny i bezpieczeństwa należy zawsze nosić rękawice do wszelkich czynności z martwymi zwierzętami.

 

 

discover our Products