Transport

 

 

Produkcja mięsa wieprzowego to branża wymagająca transportu kołowego, dlatego ważne jest przy odjeżdżające i przyjeżdżające pojazdy (nowy tabor, odchody, pasza, transport do rzeźni, odwiedzający..) były bez wyjątku dezynfekowane. System natryskiwania ciężarówek jest idealny, ale na poziomie gospodarstwa rolnego wystarczy, by ktoś ręcznie zdezynfekował ciężarówkę 0,5 % roztworem Virocid®.

Po odbiorze padliny, zaleca się dokładne wyczyszczenie i zdezynfekowanie miejsca jej przechowywania. Dla własnej higieny i bezpieczeństwa należy zawsze nosić rękawice do wszelkich czynności z martwą trzodą chlewną.

 

 

discover our products