Higiena wody pitnej

Cid 2000
The power of O2 and acidification combined.
 • removes scale
 • equipment friendly
 • the greatest reduction in microbial presence
 • first and only product with proven efficacy in killing African Swine Fever Virus in drinking water (Test done by Wageningen university & research)
Cid Clean
Środek do czyszczenia systemów rur wodnych na bazie 50% ustabilizowanego H2O2.
 • do mycie i dezynfekcji linii pojenia, do sanityzacji wody pitej dla zwierząt.
 • przyjazny dla sprzętu
 • całkowicie biodegradowalny,
 • nie zawiera metali (ciężkich)
Keno Xpro
Chlorine solution to clean the waterlines
Keno™chlor 100
Keno™X
Dopilnuj, by woda dla twojego stada była zdrowa!
 • dwuskładnikowy roztwór, który tworzy roztwór dwutlenku chloru,
 • silna zdolność utleniająca
Kickstart
Kills microbes in seconds!
 • alternative to traditional disinfectants
 • very fast action
 • approved for organic farming
 • food contact claim in USA
Peroxoclean
Środek czyszczący do systemów wodnych i do odkażania wody
 • środek czyszczący do systemów wodnych
 • na bazie nadtlenku wodoru,
 • stabilizatorów i środków nawilżających,
 • silny utleniacz, usuwa złogi
 •  
 •