AD Oxi

  • AD Oxi
Dodatek o właściwościach utleniających
  • Wspomagający środek myjący do roztworów zasadowych
  • na bazie aktywnego tlenu

Available packages: 20 L