Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Personal Hygiene

Boot

 

W procesie zarządzania wylęgarnią procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakterii, takie jak odkażanie butów, systemy bariery [sterylnej], higiena rąk i ubrań to procedury, które często pomijamy i, o których zapominamy. Automatyczne stosowanie tych systemów powinno stać się dla pracowników wylęgarni i osób odwiedzających rzeczą naturalną, najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev. Vet Med., 2011).

 

 

Jeżeli brodziki dezynfekcyjne byłyby odpowiednio stosowane i zlokalizowane w strategicznych punktach, byłyby dobrym, dodatkowym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo ekologiczne gospodarstwa rolnego. Dodatkowo, prowadzenie brodzików dezynfekcyjnych uświadamia pracownikom i odwiedzającym jak istotną rolę pełni bezpieczeństwo ekologiczne na terenie gospodarstwa rolnego. (Amass et al., 2000; Pritchard, 2003).

 

Discover our products