Początki

1988 Dwaj przedsiębiorczy kuzyni związani z rolnictwem, Pierre i Koen Brutsaert, założyli spółkę CID LINES.

1989 CID LINES opracowuje i wprowadza CID 20, ówcześnie jedyny środek odkażający zalecany przez organa rządowe do zwalczania zakaźnych chorób zwierząt takich jak pomór świń. Ten znany produkt oficjalnie zapoczątkował okres nieustannego wzrostu wiedzy specjalistycznej i technicznej w zakresie dezynfekcji i higieny w sektorze rolnym.

1990 Sukces CID 20 na rynku drobiu i trzody chlewnej dał CID LINES pozycję lidera na rynku belgijskim. Pierwsza siedziba spółki staje się za mała, dlatego spółka przenosi się do nowego budynku w dzielnicy przemysłowej w Ieper, z przestronnymi halami produkcyjnymi i pomieszczeniami biurowymi.

Ekspansja międzynarodowa

1992 Bazując na swojej rosnącej renomie w kraju, CID LINES podejmuje ekspansję na rynek europejski. Holandia, Francja i Polska stanowiły pierwsze kraje, do których eksportowano produkty CID LINES, obecnie eksport obejmuje pełen asortyment środków czyszczących i dezynfekujących, m.in. Virocid.

1993 Spółka otwiera oddziały we Francji i w Polsce. W Polsce CID LINES początkowo skupia się na branży spożywczej, a następnie rozwija działalność w innych sektorach.

Ekspansja globalna

1994 Zaledwie 6 lat po założeniu spółki, na fali sukcesów odniesionych w Europie, CID LINES zwraca uwagę na resztę świata. Wizyta u tajlandzkich rolników ujawniła nie tylko ich zainteresowanie, lecz również ogromny popyt na belgijskie rozwiązania i produkty związane z higieną. Napływają pierwsze zamówienia spoza Europy.

1997 Druga fala ekspansji zmusza spółkę dominującą CID LINES do przeprowadzki do jeszcze większej siedziby. Zarówno zakład produkcyjny, jak i biura administracji przeniesiono do byłej fabryki Lee Jeans mieszczącej się w tej samej dzielnicy przemysłowej. Nowa lokalizacja, o powierzchni 15 tys. m2, umożliwia dalszy rozwój.

Integracja pionowa i pozioma otwiera nowe rynki.

1999 Bazując na swojej specjalistycznej wiedzy w zakresie detergentów i odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez różne sektory, CID LINES nadal rozwija asortyment swoich produktów. Spółka inwestuje w działalność badawczo-rozwojową, stając się symbolem jakości dla intensywnego chowu zwierząt gospodarskich i przemysłu spożywczego. CID LINES bada także możliwości wejścia na rynek mycia samochodów i ciężarówek, opracowując całą linię produktów dla tego sektora, wprowadzonej następnie pod marką Kenotek.

2003 CID LINES otwiera nowy zakład produkcyjny działający zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP-pharma), wytwarzający leki weterynaryjne spełniające wszelkie wymogi wprowadzone na mocy nowych przepisów. W 2004 r. wprowadzono 4 środki do dippingu.zarejestrowane do użytku medycznego.

Uczestnik rynku globalnego rozwija działalność w kraju i za granicą.

2006 Po wprowadzeniu linii produktów Keno do utrzymywania higieny wymion w 2005 r. i wybuchu epidemii ptasiej grypy w Azji i w Europie w 2006 r. CID LINES nawiązuje współpracę zarówno z organami państwowymi, jak i z podmiotami z branży w ponad 25 krajach. Przy rocznej produkcji ponad 10 mln litrów środków dezynfekujących CID LINES jest obecnie spółką liczącą się w skali globalnej. Oddział w Polsce przenosi się do nowego biura wyposażonego w zoptymalizowany magazyn.

2008 Ciągłe sukcesy sprawiają, że spółka ponownie przestaje mieścić się w swojej siedzibie i zmuszona jest otworzyć dwa dodatkowe oddziały w Ieper. Rozpoczęte prace dotyczą nie tylko zakładu produkcyjnego i pomieszczeń administracyjnych, lecz również centrum logistycznego i odrębnego budynku dla działu handlowego, marketingu oraz badań i rozwoju.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie higieny, od gospodarstwa do talerza.

2014 CID LINES nadal realizuje ambitny plan inwestycyjny mający na celu dalszą ekspansję i specjalizację asortymentu spółki. Zaangażowanie w kwestie dotyczące higieny w całym łańcuchu żywnościowym nie ogranicza się do samej produkcji. Spółka nie szczędzi nakładów ani starań, aby oferować kompleksowe rozwiązania dla każdego sektora bezpośrednio lub pośrednio związanego z produkcją żywności i bezpieczeństwem żywności. Poza innowacyjnymi produktami, efektywnymi rozwiązaniami i rozsądnym doradztwem CID LINES gwarantuje również doskonałe kwalifikacje personelu. Każdy pracownik CID LINES jest specjalistą w swojej dziedzinie, zaangażowanym w przekazywanie wiedzy.

2015 Obecnie CID LINES prowadzi sprzedaż ponad 1000 produktów i eksportuje wyroby do ponad 96 krajów na 5 kontynentach. Codziennie ponad 150 pracowników zatrudnionych w spółce dominującej w Ieper i w spółkach zależnych działających w Polsce, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie pracuje z pełnym zaangażowaniem.