Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Higiena zwierząt

Sow washing

W długim okresie ciąży, lochy, zarówno chowane w boksie oddzielnie jak i z innymi świniami, ewidentnie się brudzą, zwłaszcza na plecach, wymionach i po bokach. W tym brudzie, jak i we florze bakteryjnej skóry, mogą pojawić się liczne bakterie i wirusy takie jak Staphylococcus aureus, S. hyicus, Streptococcus suis, PRRS, bakterie coli, PIA, czerwonki.
By chronić nowonarodzone prosiaki i zapewnić im zdrowy początek od pierwszego dnia życia, nie możemy ich narażać na ryzyko dużych ilości chorobotwórczych patogenów. Mycie loch przed ich wejściem do kojców porodowych to standardowa procedura w każdym gospodarstwie hodowli trzody chlewnej, której zadaniem jest osiągnięcie maksymalnych zysków dzięki maksymalnej prewencji.

 
Dezynfekcja skóry

W gospodarstwach hodowli trzody chlewnej procedura dezynfekcji skóry to nadal procedura stosowana jedynie sporadycznie na zwierzętach, które doznały urazu skóry, np. u macior z uszkodzeniem łopatki lub z ranami po zażartej bójce. W takiej sytuacji oczywiste jest, że zwierzęta trzeba opatrzyć, a dezynfekcja skóry to istotna część tej procedury.
Jednakże, gdy dezynfekcja skóry staje się ona częścią całokształtu działań prewencyjnych, korzyści płynące dla hodowców to znacznie co coś więcej niż tylko pomoc poszczególnym zwierzętom, ponieważ dezynfekcja skóry zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób poprzez zakażenia krzyżowe w całym stadzie takich patogenów jak np. świerzb, streptococcus, E. coli, parwowirus, grypa itp.

 

Discover our products