Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Higiena wymion

Mastitis, czyli zapalenie gruczołu mlekowego, jest chorobą związaną z zakażeniem bakteryjnym. Infekcję wywołują mikroorganizmy chorobotwórcze wnikające do wymion przez kanał strzykowy. Następuje uszkodzenie tkanki gruczołu mlekowego, co zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych. Skutkuje to zmianą składu mleka.

Występują dwa typy mastitis. Kliniczna postać mastitis jest stanem zapalnym stanowiącym odpowiedź organizmu na infekcję, powodującym nietypowy wygląd mleka (np. zmianę koloru, występowanie kłaczków). Nasilający się stan zapalny może również wywołać zmiany wymion (obrzęk, podwyższoną temperaturę, bolesność, zaczerwienienie). Mastitis w postaci podklinicznej przebiega bez widocznych objawów infekcji. Zapalenie gruczołu mlekowego najczęściej występuje w postaci podklinicznej. Mastitis w postaci podklinicznej najskuteczniej wykrywa się na podstawie badania mleka pod kątem liczby komórek somatycznych, np. TOK lub z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych. Liczba komórek somatycznych skorelowana jest z występowaniem infekcji. Prawdopodobieństwo zakażenia u krów, u których liczba komórek somatycznych wynosi co najmniej 280.000/ml, przekracza 80%. Ponadto, wyższa liczba komórek somatycznych w ogólnym zbiorniku stada oznacza częstsze występowanie infekcji w stadzie.

Ścisła higiena wymion stanowi pierwszy krok przy zapobieganiu zapaleniu gruczołu mlekowego w gospodarstwie

Występują trzy okresy zwiększonego ryzyka, w których krowy są bardziej narażone na zakażenie mastitis:

  • - podczas doju, jeżeli przygotowanie wymion nie jest optymalne,

  • - po doju, jeżeli krowa ma otwarte zwieracze i leży w brudnym miejscu

  • - w okresie zasuszenia

W trakcie doju krowy „wspólnie korzystają” z aparatu udojowego, który może stanowić źródło przenoszenia bakterii z jednej krowy na drugą lub z jednej ćwiartki na drugą. Z tego względu mycie i dezynfekcja strzyków przed dojem ma bardzo istotnie znaczenie dla ograniczania ryzyka infekcji.

Higiena to preparaty do dippingu strzyków!

Idealny preparat do dippingu strzyków utrzymuje strzyki w doskonałym stanie, ułatwia zamykanie się zwieraczy, a także wykazuje silne działanie odkażające. Znakomita lepkość zapewnia homogeniczne oddziaływanie na strzyk.

Organizacja National Mastitis Council ocenia, że liczbę nowych zakażeń gruczołu mlekowego można zmniejszyć o 50% w przypadku dezynfekowania strzyków skutecznym produktem niezwłocznie po każdym doju w porównaniu z brakiem dezynfekcji. Dezynfekowanie strzyków nie wpływa na istniejące infekcje gruczołu mlekowego, lecz może ograniczyć kolonizację kanału strzykowego.

Pielęgnacja strzyków preparatami do dippingu: bezlitosna dla bakterii, delikatna dla strzyków

Po doju ryzyko zakażenia jest wysokie, gdyż kanał strzykowy może pozostać otwarty nawet do 2 godzin od udoju. Kanał strzykowy stanowi główną fizyczną i chemiczną barierę chroniącą wymię przed wniknięciem patogenu. Pomiędzy dojami mięśnie gładkie otaczające kanał strzykowy powinny być skurczone, a kanał strzykowy – szczelnie zamknięty w celu uniknięcia przejścia bakterii z otworu strzyku do wnętrza gruczołu. Zakończenie strzyku utrzymane w dobrym stanie stanowi istotny czynnik zwiększający odporność na bakteryjną kolonizację gruczołu mlekowego. Nasze produkty mają kluczowe cechy pozwalające osiągnąć ten cel:

 

  • Zarówno szybkie (zmniejszenie liczby bakterii 100 tys. razy w ciągu 5 minut kontaktu) jak i trwałe działanie bakteriobójcze na mikroorganizmy takie jak Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis i Escherichia coli.

  • Wysoki poziom pielęgnacji strzyków dzięki specjalnej kombinacji środków zmiękczających skórę w celu osiągnięcia poprawy lub utrzymania optymalnego stanu skóry strzyków oraz pobudzenia naturalnego procesu gojenia.
     

sPRAWDŹ NASZE PRODUKTY