Higiena sprzętu

Powierzchnie urządzeń do doju krów i schładzania mleka mające kontakt z mlekiem stanowią podstawowe źródło zanieczyszczenia mleka, a często również główną przyczynę utrzymującej się wysokiej liczby bakterii. Zwykłe, niedrogie procedury czyszczenia i dezynfekcji mogą praktycznie wyeliminować wspomniane źródło zanieczyszczenia.

Dezynfekowanie systemów udojowych usuwa bakterie i zanieczyszczenia w mleku.

 

Wdrożenie dobrych procedur ma kluczowe znaczenie!

Higiena aparatów udojowych eliminuje problem zanieczyszczenia. Zainfekowana krowa oznacza zmniejszenie produkcji, jak również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego podczas dojenia. Aparat udojowy należy dezynfekować po wydojeniu każdej krowy „wysokiego ryzyka”.

 

sPRAWDŹ NASZE PRODUKTY