Higiena rąk, butów i garderoby

Najbardziej zaniedbywany i zapominany środek ochrony przed patogeniami w gospodarstwie jest jednocześnie najprawdopodobniej najszybszy, prosty i tani. Mowa o dezynfekcji obuwia i odkażaniu rąk mydłem antybakteryjnym. Jedne z przeprowadzonych badań potwierdzają, że np. próbki z butów gospodarskich stanowią czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii salmonella - 19.7%! 

Jeżeli kąpiele dezynfekcyjne byłyby odpowiednio stosowane i zlokalizowane w strategicznych punktach, byłyby dobrym, dodatkowym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo ekologiczne gospodarstwa rolnego, a  uświadamiłyby pracownikom i odwiedzającym jak istotną rolę ono pełni.

W procesie zarządzania procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakterii, takie jak odkażanie butów, systemy bariery [sterylnej], higiena rąk i ubrań to procedury, o których zawsze należy pamiętać. Automatyczne stosowanie tych systemów powinno stać się dla pracowników wylęgarni i osób odwiedzających rzeczą naturalną.

 

Discover our products