Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Higiena rąk, butów i garderoby

Najbardziej zaniedbywany i zapominany środek ochrony przed patogeniami w gospodarstwie jest jednocześnie najprawdopodobniej najszybszy, prosty i tani. Mowa o dezynfekcji obuwia i odkażaniu rąk mydłem antybakteryjnym. Jedne z przeprowadzonych badań potwierdzają, że np. próbki z butów gospodarskich stanowią czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii salmonella - 19.7%! 

Jeżeli kąpiele dezynfekcyjne byłyby odpowiednio stosowane i zlokalizowane w strategicznych punktach, byłyby dobrym, dodatkowym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo ekologiczne gospodarstwa rolnego, a  uświadamiłyby pracownikom i odwiedzającym jak istotną rolę ono pełni.

W procesie zarządzania procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakterii, takie jak odkażanie butów, systemy bariery [sterylnej], higiena rąk i ubrań to procedury, o których zawsze należy pamiętać. Automatyczne stosowanie tych systemów powinno stać się dla pracowników wylęgarni i osób odwiedzających rzeczą naturalną.

 

Discover our products