Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Higiena racic

Obok zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) i nieudanych prób rozrodu bydła kulawizna należy do najpoważniejszych problemów, z którymi boryka się wiele współczesnych gospodarstw mlecznych. Znaczne straty ekonomiczne wynikają z kosztów leczenia, spadku produkcji mleka, pogorszenia wyników rozrodu i zwiększonego brakowania stada. W ciągu ostatnich 20 lat kulawizna stopniowo występowała coraz częściej, a w niektórych gospodarstwach kulawizna dotyka ponad połowę zwierząt co najmniej raz w roku.

Możliwe przyczyny są następujące:
 • Zamykanie krów w pomieszczeniach mających twardsze, mokre podłogi o powierzchni powodującej ścieranie
   

 • Trzymanie krów w warunkach niezapewniających idealnego wypoczynku
   

 • Długotrwałe narażenie racic na kontakt z mokrym obornikiem
   

 • Niewłaściwe zarządzanie żywieniem, co sprzyja rozwojowi kwasicy żwacza
   

 • Śliskie podłogi
   

 • Brak rozpoznania i szybkiego wdrożenia leczenia kulawizny
   

 • Metody i harmonogram korekcji racic
   

 • Genetyka
   

 • Warunki sprzyjające infekcji
   

sPRAWDŹ NASZE PRODUKTY