Higiena racic

Higiena racic

Obok zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) i nieudanych prób rozrodu bydła kulawizna należy do najpoważniejszych problemów, z którymi boryka się wiele współczesnych gospodarstw mlecznych. Znaczne straty ekonomiczne wynikają z kosztów leczenia, spadku produkcji mleka, pogorszenia wyników rozrodu i zwiększonego brakowania stada. W ciągu ostatnich 20 lat kulawizna stopniowo występowała coraz częściej, a w niektórych gospodarstwach kulawizna dotyka ponad połowę zwierząt co najmniej raz w roku.

Możliwe przyczyny są następujące:
 • - Zamykanie krów w pomieszczeniach mających twardsze, mokre podłogi o powierzchni powodującej ścieranie
   

 • - Trzymanie krów w warunkach niezapewniających idealnego wypoczynku
   

 • - Długotrwałe narażenie racic na kontakt z mokrym obornikiem
   

 • - Niewłaściwe zarządzanie żywieniem, co sprzyja rozwojowi kwasicy żwacza
   

 • - Śliskie podłogi
   

 • - Brak rozpoznania i szybkiego wdrożenia leczenia kulawizny
   

 • - Metody i harmonogram korekcji racic
   

 • - Genetyka
   

 • - Warunki sprzyjające infekcji
   

sPRAWDŹ NASZE PRODUKTY