Precz z kulawizną!

Obok zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) i nieudanych prób rozrodu bydła kulawizna należy do najpoważniejszych problemów, z którymi boryka się wiele współczesnych gospodarstw mlecznych. Znaczne straty ekonomiczne wynikają z kosztów leczenia, spadku produkcji mleka, pogorszenia wyników rozrodu i zwiększonego brakowania stada. W ciągu ostatnich 20 lat kulawizna stopniowo występowała coraz częściej, a w niektórych gospodarstwach kulawizna dotyka ponad połowę zwierząt co najmniej raz w roku.

Możliwe przyczyny są następujące:

  • Zamykanie krów w pomieszczeniach mających twardsze, mokre podłogi o powierzchni powodującej ścieranie

  • Trzymanie krów w warunkach niezapewniających idealnego wypoczynku

  • Długotrwałe narażenie racic na kontakt z mokrym obornikiem

  • Niewłaściwe zarządzanie żywieniem, co sprzyja rozwojowi kwasicy żwacza

  • Śliskie podłogi

  • Brak rozpoznania i szybkiego wdrożenia leczenia kulawizny

  • Metody i harmonogram korekcji racic

  • Genetyka

  • Warunki sprzyjające infekcji

sPRAWDŹ NASZE PRODUKTY