Higiena cieląt

​Cielęta potrzebują jak najlepszego startu w życiu, a krowy wymagają możliwie najlepszej opieki podczas wycielenia, aby zapewnić dobrą i wydajną laktację. Powszechnie występujące patogeny, powodujące m.in. zapalenie płuc i biegunkę u cieląt, pochłaniają ogromne środki w sektorze rolniczym na całym świecie. Ponoszone straty wynikają nie tylko z ilości padłych zwierząt, lecz również ze zmniejszonej efektywności wykorzystania paszy, słabego wzrostu i kosztów leczenia.

W przypadku pourodzeniowej biegunki u cieląt (neonatal calf diarrhea – NCD) najbardziej krytyczny okres stanowi pierwszych kilka dni po narodzinach cielęcia.

Największe straty powstają wówczas, gdy cielęta trzymane są w zamknięciu, gdyż ich zagęszczenie w otoczeniu zwiększa prawdopodobieństwo przeniesienia czynnika zakaźnego NCD.

Natychmiastowe i efektywne leczenie kryptosporydiozy!

 

Discover our products