Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Higiena cieląt

Cielęta potrzebują jak najlepszego startu w życiu, a krowy wymagają możliwie najlepszej opieki podczas wycielenia, aby zapewnić dobrą i wydajną laktację. Powszechnie występujące patogeny, powodujące m.in. zapalenie płuc i biegunkę u cieląt, pochłaniają ogromne środki w sektorze rolniczym na całym świecie. Ponoszone straty wynikają nie tylko z ilości padłych zwierząt, lecz również ze zmniejszonej efektywności wykorzystania paszy, słabego wzrostu i kosztów leczenia.

W przypadku pourodzeniowej biegunki u cieląt (neonatal calf diarrhea – NCD) najbardziej krytyczny okres stanowi pierwszych kilka dni po narodzinach cielęcia.

Największe straty powstają wówczas, gdy cielęta trzymane są w zamknięciu, gdyż ich zagęszczenie w otoczeniu zwiększa prawdopodobieństwo przeniesienia czynnika zakaźnego NCD.

Natychmiastowe i efektywne leczenie kryptosporydiozy!