Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Do rąk, do butów i garderoby

Najbardziej zaniedbywany i zapominany środek ochronny w gospodarstwie - a najprawdopodobniej najszybszy, prosty i tani w prewencji rozprzestrzeniania się bakterii - dezynfekcja obuwia i odkażanie rąk mydłem antybakteryjnym. Niewiele wysiłku, który powinien być automatyczną procedurą dla gospodarzy i pracowników gospodarstw, ponieważ najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev. Vet Med., 2011).

Jeżeli kąpiele dezynfekcyjne byłyby odpowiednio stosowane i zlokalizowane w strategicznych punktach, byłyby dobrym, dodatkowym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo ekologiczne gospodarstwa rolnego. Dodatkowo, prowadzenie kąpieli dezynfekcyjnych uświadamia pracownikom i odwiedzającym jak istotną rolę pełni bezpieczeństwo ekologiczne na terenie gospodarstwa rolnego. (Amass et al., 2000; Pritchard, 2003).

 

W procesie zarządzania procedury takie jak odkażanie butów, systemy bariery [sterylnej], higiena rąk i ubrań to procedury, które często pomijamy i o których zapominamy. Automatyczne stosowanie tych systemów powinno stać się dla pracowników wylęgarni i osób odwiedzających rzeczą naturalną, najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev.Vet Med., 2011).

 

HIGIENA RĄK - ISTOTNA ROLA DOBREJ HIGIENY RĄK

Dobra higiena rąk to coś więcej niż szybkie opłukanie rąk pod kranem, by pozbyć się brudu. Dążąc do zachowania najwyższych standardów higieny maszyn, zwierząt i swojego otoczenia, ważne jest, by przestrzegać też higieny osobistej.

Dlatego właśnie firma CID LINES, an Ecolab company, opracowała kompletną linię produktów do mycia i dezynfekcji rąk. Regularne i dokładne mycie rąk pomaga w zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji.

 

Discover our products