Do rąk, do butów i garderoby

Najbardziej zaniedbywany i zapominany środek ochronny w gospodarstwie - a najprawdopodobniej najszybszy, prosty i tani w prewencji rozprzestrzeniania się bakterii - dezynfekcja obuwia i odkażanie rąk mydłem antybakteryjnym. Niewiele wysiłku, który powinien być automatyczną procedurą dla gospodarzy i pracowników gospodarstw, ponieważ najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev. Vet Med., 2011).

Jeżeli kąpiele dezynfekcyjne byłyby odpowiednio stosowane i zlokalizowane w strategicznych punktach, byłyby dobrym, dodatkowym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo ekologiczne gospodarstwa rolnego. Dodatkowo, prowadzenie kąpieli dezynfekcyjnych uświadamia pracownikom i odwiedzającym jak istotną rolę pełni bezpieczeństwo ekologiczne na terenie gospodarstwa rolnego. (Amass et al., 2000; Pritchard, 2003).

 

W procesie zarządzania procedury takie jak odkażanie butów, systemy bariery [sterylnej], higiena rąk i ubrań to procedury, które często pomijamy i o których zapominamy. Automatyczne stosowanie tych systemów powinno stać się dla pracowników wylęgarni i osób odwiedzających rzeczą naturalną, najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev.Vet Med., 2011).

 

HIGIENA RĄK - ISTOTNA ROLA DOBREJ HIGIENY RĄK

Dobra higiena rąk to coś więcej niż szybkie opłukanie rąk pod kranem, by pozbyć się brudu. Dążąc do zachowania najwyższych standardów higieny maszyn, zwierząt i swojego otoczenia, ważne jest, by przestrzegać też higieny osobistej.

Dlatego właśnie firma CID LINES, an Ecolab company, opracowała kompletną linię produktów do mycia i dezynfekcji rąk. Regularne i dokładne mycie rąk pomaga w zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji.

 

Discover our products