Cykl Sinnera dla optymalnych wyników

Środki chemiczne, czyszczenie mechaniczne, czas i temperatura stanowią cztery podstawowe czynniki decydujące o skuteczności mycia. Wspomniane cztery czynniki, zwane „cyklem Sinnera”, przedstawia się w kształcie koła.

Te 4 czynniki wpływają na siebie nawzajem, a ich wielkość może ulegać zmianie. Np. w przypadku korzystania z maszyn czynnik czyszczenia mechanicznego będzie większy, a pozostałe trzy mniejsze.

Efekty zależą od powyższych czynników, również przy czyszczeniu pojazdów:

 • Środki chemiczne: Czynnik ten odnosi się do stężenia użytego środka czyszczącego. Wszelkie elementy chemiczne takie jak substancje powierzchniowo czynne i wartości pH mają wpływ na efekt. Wartość pH dotyczy stężenia właściwości kwasowych, obojętnych lub zasadowych w roztworze wodnym. Wartość pH waha się pomiędzy 0,0 a 14,00, gdzie 0,0 oznacza najsilniejszy poziom kwasowości, a 14,0 największe stężenie zasadowe. Ponadto, wartość pH można zmierzyć jedynie w roztworze wodnym.
   
 • Czas: Czas kontaktu środka chemicznego (środka czyszczącego) z zabrudzeniem.
   
 • Temperatura: Poziom temperatury wpływa na proces mycia (np. woda gorąca lub zimna).
   
 • Czyszczenie mechaniczne, w postaci strumienia wody z wysokociśnieniowych myjek i/lub szczotek.
   

discover our products