Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Cykl Sinnera dla optymalnych wyników

Środki chemiczne, czyszczenie mechaniczne, czas i temperatura stanowią cztery podstawowe czynniki decydujące o skuteczności mycia. Wspomniane cztery czynniki, zwane „cyklem Sinnera”, przedstawia się w kształcie koła.

Te 4 czynniki wpływają na siebie nawzajem, a ich wielkość może ulegać zmianie. Np. w przypadku korzystania z maszyn czynnik czyszczenia mechanicznego będzie większy, a pozostałe trzy mniejsze.

Efekty zależą od powyższych czynników, również przy czyszczeniu pojazdów:

 • Środki chemiczne: Czynnik ten odnosi się do stężenia użytego środka czyszczącego. Wszelkie elementy chemiczne takie jak substancje powierzchniowo czynne i wartości pH mają wpływ na efekt. Wartość pH dotyczy stężenia właściwości kwasowych, obojętnych lub zasadowych w roztworze wodnym. Wartość pH waha się pomiędzy 0,0 a 14,00, gdzie 0,0 oznacza najsilniejszy poziom kwasowości, a 14,0 największe stężenie zasadowe. Ponadto, wartość pH można zmierzyć jedynie w roztworze wodnym.
   
 • Czas: Czas kontaktu środka chemicznego (środka czyszczącego) z zabrudzeniem.
   
 • Temperatura: Poziom temperatury wpływa na proces mycia (np. woda gorąca lub zimna).
   
 • Czyszczenie mechaniczne, w postaci strumienia wody z wysokociśnieniowych myjek i/lub szczotek.
   

discover our products