Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo ekologiczne nie skupia się tylko na jednym lub dwóch wektorach możliwego ryzyka skażenia i zadowoleniu, że podjęto właściwą decyzję. Bezpieczeństwo ekologiczne to kontrolowanie i zwalczanie całego szeregu drobnych problemów.

Zewnętrzne bezpieczeństwo ekologiczne odnosi się do środków podjętych w celu niedopuszczenia zarazków chorób do populacji, stad lub grup zwierząt, które nie są jeszcze tymi chorobami zarażone.

By rzetelnie ocenić pełen zakres ryzyka migracji pewnych zakażeń w gospodarstwie, należy nie tylko ocenić prawdopodobieństwo ryzyka tego konkretnego wektora zakażenia (np. dostawa paszy, transport wjeżdżający na teren gospodarstwa, przemieszczanie się osób itp.) dla zakażenia Państwa gospodarstwa. Należy też uwzględnić częstotliwość pokonywanej trasy przez potencjalne źródło zarażenia na terenie gospodarstwa. Innymi słowy, ile razy w roku gospodarstwo jest narażone na to ryzyko. Faktyczne ryzyko można wyrazić za pomocą następującego wzoru prawdopodobieństwa: P = 1-(1-p)n p (ryzyko trasy potencjalnego przeniesienia zakażenia) = 0.1%. Szansa, że trasa potencjalnego przeniesienia zakażenia będzie faktycznym zagrożeniem lub przyczyną zarażenia w gospodarstwie wynosi 1 na 1000! n (częstotliwość pokonywania trasy potencjalnego przeniesienia zakażenia) = 50 Tak więc, w przeliczeniu na okresy tygodniowe - ponosimy bardzo małe ryzyko.

CID LINES, an Ecolab company, to Twój partner w realizacji planu bezpieczeństwa biologicznego i higieny w Twoim gospodarstwie, który zaoferuje Ci odpowiednie narzędzia i fachową wiedzę.

 


PREWENCJA TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE!

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest zawsze obecnai niezależnie od tego czy stosujemy zbyt dużo antybiotyków lub nie stosujemy ich w odpowiedni sposób (przyjmując zbyt małe lub zbyt duże dawki), odporność może się pojawić. Nawet gdy stosujemy odpowiednie dawki antybiotyków, ciągle pobudzamy rozwój tej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Ponieważ, gdy leczy się jeden szczególny patogen, jednocześnie osłabia się wszystkie inne bakterie. Pokonanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe to jeden z głównych celów globalnych. Jasnym jest, że musimy odpowiednio zarządzać procesami prewencji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę AB Reduction.

discover our products