Bezpieczeństwo ekologiczne - małe ryzyko, jeśli powtarza się 1000 razy, staje się dużym ryzykiem!

Bezpieczeństwo ekologiczne nie skupia się tylko na jednym lub dwóch wektorach możliwego ryzyka skażenia i zadowoleniu, że podjęto właściwą decyzję. Bezpieczeństwo ekologiczne to kontrolowanie i zwalczanie całego szeregu drobnych problemów.

Zewnętrzne bezpieczeństwo ekologiczne odnosi się do środków podjętych w celu niedopuszczenia zarazków chorób do populacji, stad lub grup zwierząt, które nie są jeszcze tymi chorobami zarażone.

By rzetelnie ocenić pełen zakres ryzyka migracji pewnych zakażeń w gospodarstwie, należy nie tylko ocenić prawdopodobieństwo ryzyka tego konkretnego wektora zakażenia (np. dostawa paszy, transport wjeżdżający na teren gospodarstwa, przemieszczanie się osób itp.) dla zakażenia Państwa gospodarstwa. Należy też uwzględnić częstotliwość pokonywanej trasy przez potencjalne źródło zarażenia na terenie gospodarstwa. Innymi słowy, ile razy w roku gospodarstwo jest narażone na to ryzyko. Faktyczne ryzyko można wyrazić za pomocą następującego wzoru prawdopodobieństwa: P = 1-(1-p)n p (ryzyko trasy potencjalnego przeniesienia zakażenia) = 0.1%. Szansa, że trasa potencjalnego przeniesienia zakażenia będzie faktycznym zagrożeniem lub przyczyną zarażenia w gospodarstwie wynosi 1 na 1000! n (częstotliwość pokonywania trasy potencjalnego przeniesienia zakażenia) = 50 Tak więc, w przeliczeniu na okresy tygodniowe - ponosimy bardzo małe ryzyko.

 

discover our products