BIOLOGISCHE PRODUCTIE EN VERWERKING

Biologo

Organic production is an agricultural method that aims to produce food using natural substances and processes.
This means that organic farming generally strives for the lowest possible environmental impact.

European Union (EU) regulations on organic production:

• Basic Act: Regulation (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and will repeal Council Regulation (EC) No 834/2007

• Transitional measures for cleaning and disinfection products: Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

Basisprincipes

Productie
 • Vrij van GMO’s

 • Het gebruik van ioniserende straling verbieden

 • Beperking van het gebruik van kunstmest, herbiciden en pesticiden

 • Vrij van hormonen en antibiotica tenzij wanneer dat nodig is voor de diergezondheid

Verwerking
 • De scheiding tussen verwerkte biologische producten in tijd en ruimte, met niet-biologische producten

 • Een minimaal organisch gehalte van 95% biologische landbouwingrediënten en strikte voorwaarden voor de resterende 5%

 • Duidelijke regels voor de etikettering en op welke producten het biologisch logo wel en niet gebruikt mag worden.

 • Specifieke limieten voor de stoff en die aan voedsel en diervoeder kunnen worden toegevoegd en een beperkte lijst van goedgekeurde additieven en technische hulpstoff en die bij de biologische productie kunnen worden gebruikt.

Belangrijkste uitdagingen voor CID LINES, an Ecolab company

 

Als producent van inputs* voor bio-farming en de bio-voedselketen wil CID LINES, an Ecolab company, een reeks ‘BIO-conforme’ producten aanbieden.

Dit doel resulteerde in:

 •  Een selectie van ‘Bio’-compatibele producten binnen de bestaande productreeksen. Deze selectie is gemaakt volgens de beperkende lijsten voor grondstoff en en voldoet aan de kritische verdunningswaarden indien gebruikt volgens de geadviseerde concentraties.

 • Nieuwe en opnieuw geformuleerde producten.

Deze producten zorgen ervoor dat de klant volledig conform de nieuwste bio-normen kan reinigen en desinfecteren.

* Inputs: materialen die kunnen worden gebruikt in de landbouw of voedselverwerking, maar die zelf niet zijn gecertifi ceerd. Dit omvat bijvoorbeeld meststoff en en bodemverbeteraars, substraten, gewasbeschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen, voedermiddelen en toevoegingsmiddelen, voedselverwerkende hulpmiddelen.

 

foto poster

 

 

 

Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse controle-instantie voor de productievan biologische producten.

Goedkeuring door rekening te houden met wettelijke vereisten en wetenschappelijke criteria:

 • Verordening (EU) 2018/848 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165

 • Verboden stoffen

 • Kritisch verdunningsvolume van het EU-Ecolabelsysteem

 

 

 
 
Nederlands controleorgaan voor de productie van biologische producten.

Goedkeuring volgens Verordening (EU) 2018/848 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165

 

 

 

Frans controleorgaan voor de productie van biologische producten.

Goedkeuring volgens Verordening (EU) 2018/848 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 toont producten als “Geschikt voor biologische landbouw”

 

De evaluatie en de opsomming van inputs voor biologische landbouw is een basisinstrument voor controleorganen en certificeerders om de controlewerkzaamheden op de biologische productielocaties uit te voeren en een betrouwbare inspectie van de gebruikte producten.