Kolejne wyzwanie dla GOSPODARST…

Aby skutecznie kontrolować ogniska choroby, a tym samym ograniczyć stosowanie antybiotyków, konieczne jest zminimalizowanie narażenia na chorobę (zredukowanie zarażenia) oraz zmaksymalizowanie odporności (zwiększenie ochrony).

  • ↓ Zminimalizuj możliwość zarażenia dzięki ścisłemu zarządzaniu bioasekuracją.
     
  • ↑ Zmaksymalizuj odporność poprzez zarządzanie laktacją i właściwe odżywianie na każdym etapie.
     

Całościowe i kompleksowe podejście do zrozumienia epidemiologii i zapobiegania poważnym czynnikom zakaźnym, prowadzi do zmniejszenia stosowania antybiotyków.

Aby przywrócić naturalną równowagę w gospodarstwach należy bardziej niż kiedykolwiek skupić się na poprawie higieny w gospodarstwie i zwiększeniu odporności zwierząt. CID LINES to partner w lepszym zarządzaniu higieną oraz stosowaniu dodatków poprawiających zdrowie zwierząt.

Czyszczenie i dezynfekcja to podstawa utrzymania patogenów i dawania zwierzętom możliwości zbudowania silniejszej odporności.