De volgende uitdaging voor veehouders...

Om een ziekte succesvol onder controle te krijgen en dus het gebruik van antibiotica te verminderen, moeten we de blootstelling minimaliseren (infecties verminderen) en de immuniteit optimaliseren (bescherming verbeteren).

  • ↓ Minimaliseren van de blootstelling door middel van een strikt bioveiligheid management.
     
  • ↑ Maximaliseren van de immuniteit door middel van zoogmanagement en het juiste voeder in elke fase.
     

Een meer integrale en alomvattende aanpak om de epidemiologie en preventie van vaak voorkomende virusziektes te begrijpen, zal leiden tot een vermindering in het gebruik van antibiotica.

Om het natuurlijk evenwicht op boerderijen te herstellen, moeten we ons meer dan ooit richten op een betere hygiëne en verbeterde immuniteit van het vee. CID LINES is jouw partner voor geoptimaliseerd hygiene management en het gebruik van gezondheid ondersteunende middelen.

Reiniging en desinfectie liggen aan de basis om ziekteverwerkers buiten te houden en jouw vee de mogelijkheid te bieden om een sterke immuniteit op te bouwen.