Zakwaszanie

Zakwaszanie wody pitnej może poprawić jakość 'tego bagatelizowanego składnika odżywczego'. Nie tylko poprawia jakość wody pitnej dzięki obniżeniu liczny bakterii, ale może się przyczynić do wzmocnienia kondycji zwierząt.
 

Dodając do wody pitnej produkt, który zawiera jeden kwas organiczny, szybko obniżamy jej pH, ale jeśli dawka jest zbyt wysoka, poziom pH spadnie do zbyt niskich wartości, w efekcie dając skutki negatywne (niższy pobór wody, co przekłada się na słabszą kondycję żywca.) Niniejszym, korzystniej jest wybrać produkt, którego skład stanowi synergię wielu kwasów organicznych. Takie kwasy organiczne świetnie działają jako bufor, dzięki któremu poziom pH spada bardzo powoli i ma większe działanie antybakteryjne, woda jest smaczniejsza (bardziej akceptowalna) i nie jest aż tak bardzo korozyjna jak w przypadku zastosowania środka składającego się z jednego kwasu.

 

discover our products