Cookie preferences

Mandatory cookies are necessary for the basic functionality of a website and cannot be disabled. These cookies are essential for tasks such as allowing users to navigate the website and access secure areas. Mandatory cookies do not collect personal information and are typically set by the website itself. Through these cookies, users can fully experience and interact with the website's essential functions.

Analytical cookies track browsing behaviour over a certain period. Data collected by these cookies are anonymous and for statistical purposes only, such as analysing and reporting visitor interactions with a website. This allows us to further optimize our website.

Functional cookies are vital for optimizing our website functionality. These cookies remember preferences, login details, and language settings. They provide a personalized browsing experience without collecting personal information.

Zakwaszanie

Zakwaszanie wody pitnej może poprawić jakość 'tego bagatelizowanego składnika odżywczego'. Nie tylko poprawia jakość wody pitnej dzięki obniżeniu liczny bakterii, ale może się przyczynić do wzmocnienia kondycji zwierząt.
 

Dodając do wody pitnej produkt, który zawiera jeden kwas organiczny, szybko obniżamy jej pH, ale jeśli dawka jest zbyt wysoka, poziom pH spadnie do zbyt niskich wartości, w efekcie dając skutki negatywne (niższy pobór wody, co przekłada się na słabszą kondycję żywca.) Niniejszym, korzystniej jest wybrać produkt, którego skład stanowi synergię wielu kwasów organicznych. Takie kwasy organiczne świetnie działają jako bufor, dzięki któremu poziom pH spada bardzo powoli i ma większe działanie antybakteryjne, woda jest smaczniejsza (bardziej akceptowalna) i nie jest aż tak bardzo korozyjna jak w przypadku zastosowania środka składającego się z jednego kwasu.

 

discover our products