Łatwe zarządzanie mastitis (zapaleniem gruczołu mlekowego) na całym świecie!

Dążąc do tego celu, zespół M UGent (Uniwersytetu w Gandawie) i firma CID LINES, an Ecolab company, stworzyły Keno™-M.

Keno™-M jest budzącą wiele entuzjazmu koncepcją, która obejmuje intensywne, ekskluzywne szkolenie z zarządzania mastitis (zapaleniem gruczołu mlekowego), opiekę instruktora w trybie ciągłym, a także kompleksową obsługę za pośrednictwem wirtualnego asystenta monitorującego kondycję zdrowotną wymion na podstawie danych, z uwzględnieniem potrzeb danego hodowcy i cech stada. Misja Keno™-M to pomoc aktywnym hodowcom z branży mleczarskiej w zdobyciu jak największej specjalistycznej wiedzy w zakresie kondycji zdrowotnej wymion.

W celu prowadzenia bardziej zaawansowanego monitoringu kondycji zdrowotnej gruczołu mlekowego i leczenia wymion w konkretnym gospodarstwie hodowca będzie mógł skorzystać z prostego i łatwego w obsłudze oprogramowania opracowanego dzięki wiedzy zespołu M UGhent. Program ten natychmiast wskaże hodowcy mocne i słabe strony zarządzania masititis w gospodarstwie, zaproponuje możliwe rozwiązania, a także automatycznie wygeneruje raport dla klienta – hodowcy prowadzącego dane gospodarstwo, zawierający kluczowe wnioski i zalecenia.