Kalkulator kosztów mastitis: najszybszy sposób na obniżenie kosztów związanych z zapaleniem gruczołu mlekowego.

Na całym świecie gospodarstwom mlecznym zagrażają 3 główne choroby: stałym problemem jest płodność, kulawizna dotyka coraz więcej ferm, a mastitis nadal stanowi wyzwanie.

Pomimo dobrej znajomości patologii choroby często ignoruje się lub zaniża koszty występowania zapalenia gruczołu mlekowego, w postaci zarówno klinicznej, jak i podklinicznej.

O ile bezpośrednie skutki (uszkodzenie wymion) i bezpośrednie koszty (wydatki na leczenie, opiekę weterynaryjną i czas poświęcony na leczenie zwierząt) zapalenia gruczołu mlekowego są oczywiste, nierzadko zaniedbuje się pośrednie skutki i koszty, chociaż mają one znacznie większy wpływ ekonomiczny. Główny koszt bezpośredni wiąże się ze spadkiem produkcji mleka w bieżącej laktacji, jak również – z powodu nieodwracalnych uszkodzeń – w następnej laktacji. Optymalizacja produkcji mleka i jakości mleka stanowi priorytet dla sektora mleczarskiego. Optymalizacja produkcji mleka oznacza optymalizację zysku rolników. A najskuteczniejszym działaniem mającym na celu osiągnięcie optymalnej produkcji mleka jest zapobieganie zapaleniu gruczołu mlekowego. Higiena oznacza wysokie zyski!

Firma CID LINES opracowała narzędzie, kalkulator kosztów mastitis, pozwalające precyzyjnie i konkretnie określić koszt zapalenia gruczołu mlekowego na poziomie gospodarstwa. Po wprowadzeniu liczby klinicznych przypadków na miesiąc, liczby komórek somatycznych, poziomu produkcji i ceny mleka otrzymają Państwo koszt mastitis dla Państwa stada.

Tutaj znajduje się bezpośredni odnośnik do Google Play Store dla systemu Android, a tutaj– bezpośredni odnośnik do App Store dla Apple.