Punkty krytyczne na fermie trzody chlewnej: zarządzanie dzień po dniu

Aby zwierzęta przyrastały w najbardziej efektywny sposób, bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniego, codziennego zarządzania w gospodarstwie. Kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia zwierząt ma środowisko w jakim przebywają. Znaczenie ma również  dbanie o sprzęt i narzędzia używane w gospodarstwie. W celu minimalizacji zagrożeń, należy aby unikać przenoszenia sprzętu pomiędzy różnymi grupami zwierząt. Ponadto należy codziennie przeprowadzać kontrolę fermy, aby zapobiec wszelkim nieprawidłowościom. Wszystkie te elementy pozwalają na szybką interwencję.

OTOCZENIE BUDYNKU

Świnie zawsze należy umieszczać w czystym, zdezynfekowanym i suchym budynku z:

 
 • Optymalną temperturą

 • Dobrą jakością powietrza: doprowadzanie świeżego powietrza do budynku za pomocą odpowiedniego systemu wentylacji

 • Wilgotność względna 60% -  80 %

  • Powietrze nie może być za suche, ponieważ może to powodować podrażnienie płuc zwierząt

  • Powietrze nie może być za mokre, ponieważ nadmiernie wilgotne powietrze może sprzyjać rozwojowi bakterii / grzybów

    

 • Możliwie najmniejszą ilością pyłów: kurz może być źródłem patogenów

 • Dopuszczalnym poziomem obornika, aby uniknąć kontaktu świń ze szkodliwymi gazami

 

NARZĘDZIA I SPRZĘT

Wszystkie narzędzia i sprzęt używany do leczenia zwierząt, taki jak strzykawki lub pływające panele, powinny być zawsze czyszczone i dezynfekowane.

Narzędzia i sprzęt do czyszczenia budynków, takie jak łopaty i miotły, powinny być używane wyłącznie do jednego budynku lub sekcji. Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia między różnymi grupami zwierząt.

Wszystkie narzędzia i sprzęt używane przez osoby postronne powinny być, w miarę możliwości, dezynfekowane. Dotyczy to z pewnością wszystkiego, co ma bezpośredni lub pośredni kontakt z innymi zwierzętami.

 

KONTROLA ZWIERZĄT

Nagrywanie = sprawdzanie!

Należy poddawać wszystkie zwierzęta szczegółowej kontroli przynajmniej raz dziennie. Systematyczne kontrole tego rodzaju sprawią, że wszelkie problemy zostaną zauważone wcześniej i zostaną rozwiązane.

Nie zapomnij o harmonogramie codziennych działań jako pomocy dla siebie, swoich pracowników i wszelkich zastępstw. Dlatego bardzo ważna jest przejrzysta komunikacja między pracownikami.

Jeśli zauważysz chore zwierzęta, powinny one być:

 • Oddzielane i izolowane tak szybko, jak to możliwe, ponieważ stanowią potencjalne źródło infekcji, a choroba może się szybko rozprzestrzeniać. Zaleca się segregację tych zwierząt w całkowicie zamkniętej strefie chorych, w oddzielnym pomieszczeniu lub budynku. Wchodząc do tego obszaru, zawsze należy nosić oddzielne ubrania, buty i jednorazowe rękawiczki.

 • Poddane odpowiedniemu leczeniu lub powinny zostać zabite, gdy podejrzewa się, że zwierzę ma niskie prawdopodobieństwo, że stanie się dochodowym tuczem.

 

Chore zwierzęta nigdy nie powinny być ponownie zwracane do grupy!