Punkty krytyczne na fermie trzody chlewnej: Ogólne zarządzanie

Nasz pierwszt artykuł był świenym wprowadzeniem do drukiego tekstu, który dokłądnie przybliża temat ogólnego zarządzania na fermie trzody chlewnej.

 

LOKALIZACJA FERMY

Ponieważ wiele ważnych patogenów może być przenoszonych drogą powietrzną, to lokalizacja uważana jest za punkt krytyczny w zewnętrznym bezpieczeństwie biologicznym w gospodarstwie.

Należy pamiętać o następujących aspektach podczas wyboru miejsca hodowli świń:

 • Odległość do pobliskich hodowli: rodzaj hodowli, ilość zwierząt przebywających w gospodarstwie oraz liczba zwierząt w sąsiednich gospodarstwach może odgrywać kluczową rolę w przenoszeniu zarazków

 • Funkcje, które musi spełniać budynek

 • Wyznaczone miejsce dla pracowników (pomieszczenie socjalne), zwierząt i transportu

 • Możliwość  dalszej rozbudowy

 • Oddzielne drogi dojazdowe dla poszczególnych stref

Położenie gospodarstwa oraz dróg dojazdowych i wyjazdowych należy dobierać w taki sposób, aby jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym był ograniczony do minimum. Ochronę fizyczną z zewnątrz można osiągnąć, umieszczając ogrodzenie wokół gospodarstwa. W ten sposób obszar gospodarstwa i budynki mogą zostać zamknięte.

SPOSÓB HODOWLI

Hodowla trzody chlewnej może być prowadzona na dwa różne sposoby: w ramach systemu otwartego lub w systemie zamkniętym.

W systemie zamkniętym wszystkie kategorie zwierząt są trzymane w jednym gospodarstwie: lochy, prosięta i tuczniki, w jednym lub więcej budynkach. W systemie otwartym przez większość czasu występuje tylko jedna kategoria zwierząt: tylko lochy, tylko prosięta lub tylko tuczniki.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zamknięty, czy otwarty system hodowli, każdy wybór będzie obarczony konsekwencjami rozprzestrzeniania się chorób w gospodarstwie.

 

LOCHY: systemy wielotygodniowe

Cykle loch są zsynchronizowane, co oznacza, że ​​główne działania związane z odchowem prosiąt nie są już przeprowadzane w tym samym tygodniu. Dzięki temu hodowca świń może rozłożyć swoje obciążenie pracą i może skupić się na określonej grupie loch. Korzystanie z wielotygodniowego systemu upraszcza harmonogram prac i zwiększa wydajność pracy.

ORGANIZACJA fermy

Ponieważ przemysł produkcji trzody chlewnej stał się bardzo intensywny w ciągu ostatnich lat, dobry system utrzymania zwierząt jest niezbędny, aby zwierzęta były zdrowe. 

Upewnij się, że

 • istnieje wyraźne oddzielenie strefy odchodów i przestrzeni karmienia

 • istnieje dobry system wentylacji

 • ferma posiada odpowiednią ilość światła 

 • ferma zapewnia niski poziom hałasu

 • jest wystarczająco dużo miejsca: proszę pamiętać o odpowiedniej obsadzie zwięrząt

 • podłoga nie jest śliska: zapewnij zwierzętom mocną, płaską i stabilną powierzchnię

 • że istnieją drogi ewakuacyjne dostępne dla zwierząt

 • że na miejscu jest odpowiednia ilość paszy i wody

kondycja zwierząt

Oprócz bytowych potrzeb zwierząt związanych ze zdrowym i bezpiecznym środowiskiem do życia, także inne elementy mogą przyczynić się do dobrej kondycji:

 • ograniczać zwierzętom stres

 • dać zwierzętom wystarczająco dużo materiałów rekreacyjnych do odkrywania i zabawy

 • dostarczać odpowiednią ilość błonnika pokarmowego zwierzętom, aby zapobiegać stresowi

 • ….

Wyjaśniliśmy podstawy ogólnego zarządzania, kolejnym tematem będzie bieżące zarządzanie - przeczytaj artykuł nr 3: punkty krytyczne na fermie trzody chlewnej: zarządzanie dzień po dniu