Punkty krytyczne na fermie drobiu: zarządzanie dzień po dniu

Aby prowadzić hodowlę w najbardziej efektywny sposób, bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniego, codziennego zarządzania na fermie. Przede wszystkim zdrowe środowisko ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia zwierząt. Także dbanie o wszystkie narzędzia i sprzęt używany w na fermie jest naprawdę kluczowe, aby uniknąć przenoszenia  zanieczyszczenia między różnymi grupami ptaków. Ponadto należy codziennie przeprowadzać kontrolę fermy, aby zapobiec wszelkim nieprawidłowościom. Wszystkie te elementy pozwalają na szybką interwencję.

 

OTOCZENIE BUDYNKU

Ptaki zawsze należy umieszczać w czystym, zdezynfekowanym i suchym budynku z:

  • Optymalną temperturą

  • Dobrą jakością powietrza: doprowadzanie świeżego powietrza do budynku za pomocą odpowiedniego systemu wentylacji

  • Wilgotność względna 60% -  80 %

    • Powietrze nie może być za suche, ponieważ może to powodować podrażnienie płuc zwierząt

    • Powietrze nie może być za mokre, ponieważ nadmiernie wilgotne powietrze może sprzyjać rozwojowi bakterii / grzybów

NARZĘDZIA I SPRZĘT


Wszystkie narzędzia i sprzęt używany do leczenia zwierząt, taki jak np. strzykawki powinny być zawsze czyszczone i dezynfekowane.

Narzędzia i sprzęt do czyszczenia budynków, takie jak łopaty i miotły, powinny być używane wyłącznie do jednego budynku lub sekcji. Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia między różnymi grupami zwierząt.

Wszystkie narzędzia i sprzęt używane przez osoby postronne powinny być, w miarę możliwości, dezynfekowane. Dotyczy to z pewnością wszystkiego, co ma bezpośredni lub pośredni kontakt z innymi zwierzętami.

 

 

KONTROLA ZWIERZĄT

Monitoring = sprawdzanie!

Należy poddawać wszystkie zwierzęta szczegółowej kontroli przynajmniej raz dziennie. Systematyczne kontrole tego rodzaju sprawią, że wszelkie problemy zostaną zauważone wcześniej i zostaną rozwiązane.

Nie zapomnij o harmonogramie codziennych działań jako pomocy dla siebie, swoich pracowników i wszelkich zastępstw. Dlatego bardzo ważna jest przejrzysta komunikacja między pracownikami.