Primary tabs

Higiena wody pitnej

Keno™X
Dopilnuj, by woda dla twojego stada była zdrowa!
  • dwuskładnikowy roztwór, który tworzy roztwór dwutlenku chloru, silna zdolność utleniająca
Cid Clean
Środek do czyszczenia systemów rur wodnych na bazie 50% ustabilizowanego H2O2.
  • do mycie i dezynfekcji linii pojenia, do sanityzacji wody pitej dla zwierząt. przyjazny dla sprzętu całkowicie biodegradowalny, nie zawiera metali (ciężkich)
Keno™chlor 100
Peroxoclean
Środek czyszczący do systemów wodnych i do odkażania wody
  • środek czyszczący do systemów wodnych na bazie nadtlenku wodoru, stabilizatorów i środków nawilżających, silny utleniacz, usuwa złogi