Eco Chlor

  • Eco Chlor
Zasadowy, chlorowy detergent
  • zasadowy, chlorowy detergent
  • na bazie podchlorynu do mycia i dezynfekcji systemów CIP

Available packages: 25 kg

Dostępność: Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą CID LINES.