Keno™cox

Brakujące ogniwo w kontroli kokcydiozy i kryptosporydiozy!
  • nowy,
  • nadzwyczajny efekt w zwalczaniu kryptosporydiozy,
  • wyjątkowy preparat bez fenolu,
Dostępność: Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą CID LINES.

Kenocox to środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania, zwalczający endopasożyty i bakterie w odchodach. Kenocox pomaga zmniejszyć natężenie infekcji w oborach dla zwierząt.  Można go stosować na wszelkich rodzajach powierzchni. Kenocox to wyjątkowa receptura (w trakcie procedury zastrzeżenia patentowego) bez fenolu, bezpieczna dla użytkowników i zwierząt. Zalecana do stosowania w: - Kojcach dla cieląt, boksach dla cieląt - kurnikach

Available packages1 L, 10 L
Approval number: 
4653/11