Higiena garderoby, butów i rąk - niewiele trudu a wielki zysk!

Najbardziej zaniedbywany i zapominany środek ochronny w gospodarstwie - a najprawdopodobniej najszybszy, prosty i tani w prewencji rozprzestrzeniania się bakterii - dezynfekcja obuwia i odkażanie rąk mydłem antybakteryjnym. Niewiele wysiłku, który powinien być automatyczną procedurą dla gospodarzy i pracowników gospodarstw, ponieważ najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev. Vet Med., 2011).

Jeżeli kąpiele dezynfekcyjne byłyby odpowiednio stosowane i zlokalizowane w strategicznych punktach, byłyby dobrym, dodatkowym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo ekologiczne gospodarstwa rolnego. Dodatkowo, prowadzenie kąpieli dezynfekcyjnych uświadamia pracownikom i odwiedzającym jak istotną rolę pełni bezpieczeństwo ekologiczne na terenie gospodarstwa rolnego. (Amass et al., 2000; Pritchard, 2003).

W procesie zarządzania procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakterii, takie jak odkażanie butów, systemy bariery [sterylnej], higiena rąk i ubrań to procedury, które często pomijamy i o których zapominamy. Automatyczne stosowanie tych systemów powinno stać się dla pracowników wylęgarni i osób odwiedzających rzeczą naturalną, najnowsze badania potwierdziły, że próbki z butów gospodarskich stanowiły czynnik wysokiego ryzyka obecności bakterii Salmonella - 19.7%! (Prev.Vet Med., 2011).

 

Discover our products