Czas na działanie: poprawa higieny rąk w przemyśle spożywczym i instytucjach służby zdrowia.

Cid Lines jest producentem produktów do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego.

W wyniku różnych sytuacji kryzysowych w przemyśle spożywczym spowodowanych brudnymi rękoma oraz epidemiami, firma CID LINES zmieniła podejście do tego ważnego tematu. Opracowywanie, testowanie produktów i wprowadzanie ich na rynek to tylko część pracy. Szkolenia i działania następcze są podstawą jeszcze ważniejszego wsparcia naszych klientów. Bez tego wsparcia wdrożenie produktów do higieny rąk rzadko spełnia oczekiwania.

Nasze mocne strony dla zachowania optymalnej higieny rąk:

1. Gwarancja jakości poprzez cały certyfikowany proces produkcji (GMP - ISO9001)
2. Szeroki asortyment produktów zgodnie z najsurowszymi normami higieny rąk (EN1040, EN1499, EN1500)
3. Uczulenie pracowników poprzez informacje na plakatach i testy terenowe (Kenosept DT, UV-light)
4. Teoretyczne oraz praktyczne szkolenie i monitorowanie poprzez pobieranie próbek

Ponieważ wdrożenie dobrych praktyk mycia i dezynfekcji rąk wymaga zaangażowania zespołu CID LINES i wewnętrznych przełożonych, w CID LINES opracowano Keno ™ sept DT.

Jest to dodatek do Keno ™ sept-L, Keno ™ sept-G służący do oceny prawidłowości stosowania produtków. Po dezynfekcji rąk możemy przeprowadzić kontrolę za pomocą światła UV, w którym będzie widać tylko zdezynfekowane obszary dłoni. Umożliwia to przełożonym wykonywanie niezapowiedzianych kontroli o dowolnej porze dnia, co w efekcie doprowadzi to szybkiej poprawy techniki dezynfekcji.