De preventiekostencalculator: een eenvoudige tool om uw hygiëneresultaten te optimaliseren

Er bestaan verschillende handboeken over externe bioveiligheid op varkenshouderijen, waarin u dus leest hoe u ziekteverwekkers buiten een boerderij kunt houden. Het ziekteverwekkers moeilijk maken om zich te verspreiden binnen een varkensstal is een ander paar mouwen, maar met de juiste gegevens en kennis is een nauwgezette interne bioveiligheid mogelijk. Hoe voorkomt u de verspreiding van besmettelijke ziektes binnen de varkenshouderij? Daar draait interne bioveiligheid om.

Reinigings- en ontsmettingsprocedures spelen daar een belangrijke rol in en dan vooral in de preventie van de verspreiding van een ziekte van de ene groep dieren naar een andere groep die in dezelfde boerderij of stal opgroeien. Inzoomen op interne bioveiligheid, reiniging en ontsmetting is een taak die precisie, evenwicht en begrip vereist. Om varkensboeren te helpen hun bioveiligheid doeltreffend te beheren, heeft CID LINES de preventiekostencalculator ontwikkeld. Een ideale praktische beheerhandleiding voor varkensboeren vereist namelijk een gedetailleerd hygiëneplan waarin ook aandacht is voor de volledige reiniging en ontsmetting van elke ruimte of elk gebouw tussen twee groepen van dieren in. Essentieel in deze handleiding is de voorafgaande berekening van de exacte hoeveelheden chemicaliën die per ruimte nodig zijn. Dat resulteert namelijk in een nauwkeuriger verbruik van reinigings- en ontsmettingsproducten. Uiteindelijk is dit goed voor het milieu, het materiaal, de werkkrachten, de dieren en de varkenshouder.

Download de gratis smarthone-app van de preventiekostencalculator en beperk uw uitgaven!

CID LINES heeft zijn nieuwe tablet- en smartphone-app ‘Prevention Cost Calculator’ ontwikkeld om varkenshouders te helpen om de juiste beheerbeslissingen over hun saneringsprotocollen te nemen.
De app dient in eerste instantie als rekenmachine. Op basis van gegevens van de varkenshouderij geeft dit instrument een perfect inzicht in het benodigde volume detergenten en ontsmettingsmiddelen voor een hygiëneprotocol op maat. Het advies is gebaseerd op parameters die gekoppeld zijn aan de grootte van de stal en beheergegevens zoals stilstandtijd en veebezetting. De berekeningsmethode is gebaseerd op wetenschappelijke studies en de praktijkervaring van de technische specialisten van CID LINES. De app doet ook dienst als budgetteringsinstrument. Zo kunnen varkenshouders heel nauwkeurig inschatten hoeveel detergenten en ontsmettingsmiddelen ze in totaal nodig hebben per cyclus, per jaar of per verkocht dier.

Download de preventiekostencalculator in de App Store (iOS) of bij Google Play (Android).