Kritische punten op een pluimveebedrijf: algemeen management

Het eerste artikel was de introductie, dit is artikel 2 en zal meer uitleg geven over het algemeen management op een pluimveebedrijf.

LOCATIE VAN HET BEDRIJF

Aangezien zeer veel belangrijke pathogenen/ziekteverwekkers via de lucht verspreid worden, is de locatie van het bedrijf een kritisch punt als we kijken naar de externe bioveiligheid op het bedrijf.

Hou rekening met de volgende aspecten als u de locatie van het pluimveebedrijf kiest:

 • De afstand tot nabij gelegen pluimveebedrijven: het type pluimveebedrijf, het aantal dieren aanwezig op het bedrijf en de dichtheid van de dieren in de naburige kippenstallen kunnen een cruciale rol spelen bij de introductie van besmettelijke ziektekiemen.

 • Functies waaraan de gebouwen moeten voldoen

 • Werklijnen voor de landbouwer, de dieren en de transportmiddelen

 • Mogelijkheden voor verdere uitbreidingen

 • Gescheiden toegangswegen voor de leef- en landbouwzones

De oriëntatie van het bedrijf en de positie van de toegangs- en uitgangswegen zouden moeten gekozen worden zodanig dat er zo weinig mogelijk contact is met de buitenwereld. Fysische bescherming van de buitenwereld kan door een omheining rond het bedrijf te plaatsen. Op die manier kunnen het landbouwbedrijf en de gebouwen afgesloten worden als de pluimveehouder niet op het bedrijf aanwezig is.

 
 
PLUIMVEEBEDRIJVEN MET MEERDERE LEEFTIJDSGROEPEN

Kippenbedrijven kunnen op 2 verschillende manieren uitgebaat worden: 1 leeftijd aanwezig op het bedrijf op hetzelfde tijdstip of meerdere leeftijden aanwezig op het bedrijf op hetzelfde tijdstip, beiden in stallen waar ze los lopen of in stallen waar ze in kooien zitten.

Dieren van verschillende leeftijden kunnen een verschillende graad van gevoeligheid hebben voor zekere pathogenen. Om die reden is het heel belangrijk dat verschillende leeftijdsgroepen gescheiden worden om zo transmissie van pathogenen van de ene groep naar de andere groep te vermijden.

HUISVESTING

Aangezien de mestkippenindustrie zeer intensief is geworden de laatste jaren, is een goede huisvesting essentieel om de dieren gezond te houden.

Zorg ervoor dat:

 • er een goed ventilatiesysteem is

 • de temperatuur aangepast is aan de levenscyclus van de kip (in hete en warme klimaten)

 • er voldoende plaats is: hou de dichtheid van de dieren in het oog

 • het strooisel/vloerbedekking droog is

 • er voldoende voeder en water beschikbaar is

DIERENWELZIJN

Naast alle, hierboven vermelde, noodzaken om gezonde kippen en een veilige leefomgeving voor de kippen te hebben, kunnen ook andere zaken bijdragen tot een goed dierenwelzijn:

 • bezorg de dieren zo weinig mogelijk stress

 • bezorg de dieren voldoende recreatiemateriaal om te ontdekken en te spelen

 • voorzie de dieren van voedingsvezels om hen kalmer te maken

 • ….

Hopelijk bent u geïnteresseerd in deze artikels, nu zijn de basispunten rond algemeen management uitgelegd, in het volgende artikel zullen we toespitsen op het dagelijks management (artikel 3).