Mastitis Cost Calculator: bewustzijn creëren om landbouwers sterker te maken

Wereldwijd zijn er drie ziektes die de melkveebedrijven teisteren: vruchtbaarheidsproblemen komen heel vaak voor, kreupelheid wordt een steeds groter probleem en ook mastitis blijft relevant.

Ondanks een goede kennis van de ziekte zijn de kosten van zowel klinische als subklinische mastitis vaak onbekend of onderschat.

Waar de directe gevolgen (uierbeschadiging) en directe kosten (behandelkosten, veeartskosten en de tijd die gespendeerd wordt aan het behandelen van de dieren) van mastitis duidelijk zijn, worden de indirecte gevolgen en kosten vaak genegeerd, hoewel zij net de grootste economische impact hebben. De grootste indirecte kosten zijn de verminderde melkproductie gedurende de lopende lactatieperiode, en omwille van onherstelbare uierschade, ook voor de volgende periodes. Het optimaliseren van de melkproductie en -kwaliteit is een prioriteit voor de melksector, want een betere melkproductie betekent een betere opbrengst. En de beste manier om dat te bewerkstelligen is mastitis voorkomen. Denk hygiëne, denk hoge winst!

CID LINES, an Ecolab company, heeft een tool ontwikkeld, de mastitis kostencalculator, om precies en specifiek de kosten van mastitis voor een bedrijf te bepalen. Voer het aantal klinische gevallen per maand in, het aantal somatische cellen, het productieniveau, de prijs van de melk en je krijgt de kosten van mastitis voor je kudde.

Klik hier voor de direct link naar Google Play Store voor Android en klik hier voor de direct link naar de App Store van Apple.