Karty podstawowe

Higiena cielętników

Keno™cox
Brakujące ogniwo w kontroli kokcydiozy i kryptosporydiozy!
  • nowy,
  • nadzwyczajny efekt w zwalczaniu kryptosporydiozy,
  • wyjątkowy preparat bez fenolu,