Karty podstawowe

Higiena wody pitnej

Keno™X
Dopilnuj, by woda dla twojego stada była zdrowa!
  • dwuskładnikowy roztwór, który tworzy roztwór dwutlenku chloru,
  • silna zdolność utleniająca
Keno™chlor 100
Peroxoclean
Środek czyszczący do systemów wodnych i do odkażania wody
  • środek czyszczący do systemów wodnych
  • na bazie nadtlenku wodoru,
  • stabilizatorów i środków nawilżających,
  • silny utleniacz, usuwa złogi
Cid Clean
Środek do czyszczenia systemów rur wodnych na bazie 50% ustabilizowanego H2O2.
  • do mycie i dezynfekcji linii pojenia, do sanityzacji wody pitej dla zwierząt.
  • przyjazny dla sprzętu
  • całkowicie biodegradowalny,
  • nie zawiera metali (ciężkich)