Karty podstawowe

środki odkażające

Keno™sept L
Roztwór na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk.
  • roztwór na bazie alkoholu,
  • szybko schnący środek dezynfekcyjny do rąk,
  • certyfikowany do stosowania w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym,
  • spełnia normy EN1040 i EN1500.
Keno™sept G
Żel na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk.
  • żel dezynfekcyjny na bazie alkoholu,
  • certyfikowany do stosowania w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym,
  • spełnia normy EN1040 i EN1500.