Alco cid wipes are ethanol-based wipes for quick and safe all-round disinfection of small surfaces and equipment.
czytaj dalej
Cid Lines jest producentem produktów do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego.
czytaj dalej
Od czasu wprowadzenia na rynek brytyjski pod koniec 2016 r. systemu przygotowywania strzyków do wstępnego doju CID LINES, pianownica stała się ważnym elementem utrzymania jakości mleka i wydajnego dojenia w wielu gospodarstwach rolnych.
czytaj dalej