CID LINES improves poultry sanitation quality in India
Read more
In de plaats van blind te varen op adviezen van (voer)voorlichters en andere adviseurs moeten pluimveehouders bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) controleren of ze een bestrijdings- en/of desinfectiemiddelen wel in mogen zetten. Pluimveehouders moeten op de website van het Ctgb controleren of het middel geregistreerd is en voor welke toepassing.
Read more