CID LINES improves poultry sanitation quality in India
Read more
In de plaats van blind te varen op adviezen van (voer)voorlichters en andere adviseurs moeten pluimveehouders bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) controleren of ze een bestrijdings- en/of desinfectiemiddelen wel in mogen zetten. Pluimveehouders moeten op de website van het Ctgb controleren of het middel geregistreerd is en voor welke toepassing.
Read more
„Droog reinigen van stallen bestaat niet. Ook leghennenhouders moeten hun stal na iedere ronde nat reinigen om daarmee de ziektedruk fors te verlagen voor de volgende ronde. Door nat te reinigen en het vuil los te weken spoel je veel bloedluizen en wormen uit de stal. De werking van de desinfectiemiddelen kan ook niet gegarandeerd worden als de stal niet vrij is van vet en vuil. Dit komt omdat de desinfectiemiddelen niet de oppervlaktes kunnen bereiken om hun werk te doen.”
Read more